X
تبلیغات
رایتل
برخی از رفتارهایی که والدین باید در مورد فرزندان خود به آن‌ها تو

برخی از رفتارهایی که والدین باید در مورد فرزندان خود به آن‌ها توجه کنن

۱-به کودک خود برچسب نزنند.

۲ - او را با کودکان دیگر مقایسه نکنند.

۳  -بیش از حد توان او از او انتظار نداشته باشند.

۴ -طبیعت کودک خود را (درون‌گرا و برون‌گرا) ، نفی نکنند.

۵  -از حمایت بیش ازحد کودک خود بپرهیزند.

۶  -به جای او تصمیم نگیرند و به جای او مشکلاتش را حل نکنند.

۷  -از احساس دل‌سوزی، ترحم و مداخله‌ی حمایت‌گرانه پرهیز کنند.

۸  -از محکوم کردن او در نزد دیگران به ویژه همسالان اجتناب کنند.

۹ - همه‌ی خواسته‌ها و توقعات فرزند خود را برآورده نکنند.

۱۰ - تا حد امکان او را تنبیه بدنی نکنند.

۱۱ - از کلمات توهین‌آمیز و سبک پرهیز کنند.

۱۲ - حس انتقام و کینه‌توزی را به او القا نکنند.

۱۳-  قوانین و مقررات مدرسه را در نزد کودک به تمسخر نگیرند.

۱۴-  مشکلات عاطفی کودک را در نزد او بیان نکنند.

۱۵ - از پاداش‌هایی که جنبه‌ی رشوه و باج‌خواهی دارد، پرهیز کنند

۱۶- از آموزش‌های زودرس و یا دیررس، به ویژه در مسائل جنسی، به کودکان پرهیز کنند

۱۷-  از سرکوب نیازهای کودکان خودداری کنند.

۱۸  -با همه‌ی فرزندان خود با روش یکسان برخورد نکنند و انتظار یکسان نیز نداشته باشند.

۱۹-  در برابر کودک از نزاع و درگیری بین خود و همسرشان خودداری کنند.

۲۰ -از یاری کردن دائمی کودک در انجام تکالیف درسی او خودداری کنند.

۲۱- از جهت دادن و برجسته کردن استعدادهای خاص او زودتر از موعد خودداری کنند.

۲۲ - سوالات و کنجکاوی‌های مربوط به مسائل جنسی او را سرکوب نکنند.